Istoric - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan”

         Segmentul de învăţământ special pentru copiii cu deficienţe de auz, preşcolar, primar şi gimnazial a luat fiinţă în Timişoara în anul 1992, după o absenţă de aproximativ 50 de ani.
         În septembrie 1992 pe str. Odobescu nr. 25 se reunesc copiii cu deficienţe de auz din judeţul Timiş, Caraş-Severin, Arad şi formează două grupe de grădiniţă şi o clasă I.
         În septembrie 1994 clasele de învăţământ primar se mută pe str. Bucegi nr. 2, se desprind de gradiniţă şi devin afiliate Şcolii Profesionale Speciale, procesul educativ şi compensatoriu fiind coordonat de această unitate. Grădiniţa pentru deficienţi de auz a continuat să existe ca unitate separată până în 1997.
         Din ianuarie 1997 cele cinci clase din învăţământul primar şi o clasa în învăţământul gimnazial, trec în subordonarea “Şcolii speciale P. P. Neveanu”, şi avea ca profesor coordonator al întregii activităţi pe doamna profesor Liliana Drăgan.
         În septembrie 1997 prin decizia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş clasele de învăţământ primar şi gimnazial împreună cu grădiniţa pentru deficienţi de auz formează o unitate şcolară sub denumirea de “Şcoala pentru hipoacuzici” având ca director pe doamna prof. Ziegler Doina.
         În perioada septembrie 1998 - aprilie 2007 directorul instituției a fost doamna prof. Drăgan Gabriela - Liliana, pe parcursul acestui interval de timp unitatea de învățământ și-a schimbat denumirea în “Şcoala cu cls I-VIII Constantin Pufan” (septembrie 1998), respectiv  “Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă «Constantin Pufan»” (martie 2007), denumire păstrată până în prezent.
         Din aprilie 2007 până în septembrie 2013 directorul Centrului Școlar a fost doamna prof. Pătruțescu Carmen.
         Doamna prof. Bălăngean Laura - Ionela este în prezent directorul “Centrului Școlar de Educaţie Incluzivă «Constantin Pufan»”, post ocupat din septembrie 2013.
         În prezent, unitatea şcolară este pentru zona de vest a ţării, Centru Scolar de Educaţie Incluzivă, cu o bază materială bogată în tehnică audiologică de compensare a deficienţei de auz, cu o echipă tânără şi entuziastă de profesori cu competenţe în educarea în educarea, compensarea şi terapia deficienţei auditive şi deficienţelor senzoriale multiple.
         Echipa de cadre didactice formată din educatoare, psihopedagogi, profesor psihopedagogie specială, învăţători şi profesori educatori, au studii de specialitate, sunt şcolarizaţi pe diverse cursuri de către specialişti din ţară şi străinătate, cu referire la deficienţe de auz şi/ sau asociate. Competenţele echipei multidisciplinare de profesori şi terapeuţi acoperă servicii pentru: intervenţia timpurie, educaţia perceptiv auditivă, psihodiagnoza, logopedie, terapii cognitive, terapii ocupaţionale, terapie psihomotrică, kinetoterapie, terapii ludice, art-terapie, orientare școlară şi profesională, consiliere individuală/ parental.
         Personalul didactic auxiliar şi nedidactic format din asistent social, instructori pentru educaţie, supraveghetori de noapte, cadre medicale, secretar, administrator financiar şi de patrimoniu, muncitor bucătărie şi de întreţinere, îngrijitori, este centrat pe copii, implicându-se cu multa grijă şi afectivitate în educaţia şi îngrijirea acestora.
         Centrul dispune de săli de clasă dotate cu videoproiectoare și calculatoare corespunzătoare procesului instructiv-educativ şi recuperatoriu. Cabinetele de activităţi auditiv-perceptive şi psihoterapeutice sunt dotate cu amplificatoare individuale, cu calculatoare şi softuri educaţionale specifice antrenamentului auditiv.
         În Centrul Școlar sunt amenajate corespunzător spaţii destinate activităţiilor de profesionalizare, reţea de calculatoare, sala de sport, sală de kinetoterapie, sălă polisenzorială, sală pentru intervenția timpurie, sală de consiliere a părinților, sala de mese, dormitoare pentru băieţi şi fete, jocuri de curte şi teren de sport.
         Îmbogăţirea bazei materiale s-a făcut cu ajutorul diferiţilor sponsori din străinătate şi din resursele financiare de la bugetul de stat prin Consiliul Judeţean Timiş.
         Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă ”Constantin Pufan” constituie prin baza materială de care dispune, prin profesionalismul echipei de dascăli şi prin managementul  ancorat la nevoile comunităţii, o sursă inepuizabilă, pentru învăţământul incluziv. 
         Vă invităm să ne cunoaşteţi!

 

 

 

 

^