Cod: 300566, Str. Bucegi nr. 2, Timişoara 0256 224 401 constantin_pufan@yahoo.com
 • prezentare-centrul-pufan-19.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-5.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-16.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-7.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-21.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-6.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-14.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-20.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-18.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-9.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-11.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-14.png
 • prezentare-centrul-pufan-22.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-13.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-10.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-8.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-15.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-12.jpg
 • prezentare-centrul-pufan-17.jpg

Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă ”Constantin Pufan”

Despre noi

Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă ”Constantin Pufan”

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” este o unitate de învățământ special din Timișoara care școlarizează elevi cu deficiențe senzoriale multiple, deficiențe de auz, Sindrom Down, elemente din spectrul autist și alte tulburări în dezvoltare. 

 Povestea noastră a început în septembrie 1992, când, pe str. Odobescu nr. 25 din Timișoara se reunesc copiii cu deficienţe de auz din judeţul Timiş, Caraş-Severin, Arad şi formează două grupe de grădiniţă şi o clasă I.

În septembrie 1994 clasele de învăţământ primar se mută pe str. Bucegi nr. 2, se desprind de gradiniţă şi devin afiliate Şcolii Profesionale Speciale, procesul educativ şi compensatoriu fiind coordonat de această unitate.Grădiniţa pentru deficienţi de auz a continuat să existe ca unitate separată până în 1997.

Din ianuarie 1997 cele cinci clase din învăţământul primar şi o clasă în învăţământul gimnazial, trec în subordonarea “Şcolii speciale P. P. Neveanu”, având ca profesor coordonator al întregii activităţi pe doamna profesor Liliana Drăgan.

În septembrie 1997 prin decizia Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş clasele de învăţământ primar şi gimnazial împreună cu grădiniţa pentru deficienţi de auz formează o nouă unitate şcolară sub denumirea de “Şcoala pentru hipoacuzici” având ca director pe doamna prof. Ziegler Doina.

În perioada septembrie 1998 - aprilie 2007 directorul instituției a fost doamna prof. Drăgan Gabriela – Liliana. Pe parcursul acestui interval de timp unitatea de învățământ și-a schimbat denumirea în “Şcoala cu cls I-VIII Constantin Pufan” (septembrie 1998), respectiv Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”(martie 2007), denumire păstrată până în prezent.

Din aprilie 2007 până în septembrie 2013 directorul Centrului Școlar a fost doamna prof. Pătruțescu Carmen.

Doamna prof. Bălăngean Laura - Ionela este în prezent directorul Centrului Școlar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, post ocupat din septembrie 2013.

În ultimii ani serviciile noastre s-au diversificat, astfel că beneficiari ai școlii noastre au devenit și elevi cu deficiențe asociate, deficiențe senzoriale multiple, Sindrom Down, elemente din spectrul autist, alte tulburari în dezvoltare.

În prezent, unitatea şcolară dispune de o bază materială bine dezvoltată, cu o echipă tânără şi entuziastă de cadre didactice cu competenţe în educarea în educarea, compensarea şi terapia deficienţei auditive şi deficienţelor senzoriale multiple, precum și în educarea și terapia elevilor cu elemente din spectrul autist, deficiențe mintale, Sindrom Down, deficiențe grave și asociate.

Competenţele echipei multidisciplinare de profesori şi terapeuţi acoperă servicii pentru: intervenţia timpurie, educaţia perceptiv auditivă, psihodiagnoza, logopedie, stimulare cognitivă, terapie ocupaţională, terapie psihomotrică, kinetoterapie, ludoterapie, art-terapie, orientare școlară şi profesională, consilierea familiei.

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic format din asistent social, instructori pentru educaţie, supraveghetori de noapte, cadre medicale, secretar, administrator financiar şi de patrimoniu, muncitor bucătărie şi de întreţinere, îngrijitori, este centrat pe copii, implicându-se cu multa grijă şi afectivitate în educaţia şi îngrijirea acestora.

Centrul dispune de săli de clasă dotate cu videoproiectoare, table interactive și calculatoare corespunzătoare procesului instructiv-educativ şi recuperatoriu. Cabinetele de terapii specifice sunt dotate cu table interactive, calculatoare şi softuri educaţionale specifice mai multor tipuri de deficiențe.

În unitatea școlară sunt amenajate corespunzător spaţii destinate activităţiilor de preprofesionalizare, reţea de calculatoare, sală de sport, sală ludică, sală de kinetoterapie, sală polisenzorială, sală de consiliere a părinților, sala de mese, dormitoare pentru băieţi şi fete, jocuri de curte şi teren de sport.

Îmbogăţirea bazei materiale s-a făcut cu ajutorul diferiţilor sponsori din străinătate şi din resursele financiare de la bugetul de stat prin Consiliul Judeţean Timiş. Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă ”Constantin Pufan” constituie prin baza materială de care dispune, prin profesionalismul echipei de dascăli şi prin managementul ancorat la nevoile comunităţii, o sursă inepuizabilă, pentru învăţământul incluziv.

Vă invităm să ne cunoaşteţi!

 

   Pentru a vizualiza versiunea anterioară a website-ului accesaţi vechi.cseiconstantinpufan.ro